School

Docenten hebben als doel leerlingen te onderwijzen en begeleiden. Elk kind is uniek, een klas vol unieke kinderen vraag nogal wat van een docent. Bij de meesten gaat het goed. Op het moment dat een leerling een beetje uit de pas loopt, de resultaten achter blijven of de leerling vertoont lastig gedrag, vraagt het veel van een docent.  De meeste docenten kunnen goed omgaan met de verschillen,maar het lukt niet altijd. De druk kan hoog oplopen, wat maakt dat niet iedere docent altijd op volle toeren kan blijven draaien. Of is de tijd er simpelweg niet, om kinderen met probleemgedrag goed te begeleiden. Een docent is niet per definitie een hulpverlener.

INFO VOOR DOCENTENcentrum jeugd coaching.nu

Herken je dat. Een klas met vijfentwintig of dertig leerlingen waar van er altijd wel een paar zijn die je keer op keer het bloed onder de nagels vandaan halen? Je spreekt ze aan op hun gedrag en op een bepaald moment ben je het zo zat dat er nog maar een optie mogelijk is, de leerling eruit sturen.

Op een later moment spreek je de leerling aan op zijn gedrag maar goed tot hem doordringen lukt niet. De les erna weer hetzelfde liedje. De hele klas wordt onrustig van die ene leerling en jou geduld raakt op.

Toch kan het zijn dat er leerlingen in de klas zitten die wel degelijk een vorm van ondersteuning kunnen gebruiken. Steeds vaker zie je leerlingen  thuis of op school vastlopen. Denk hierbij aan problemen binnen de klas (groepsdynamiek) persoonlijke problemen en kind gerelateerde problemen ( sociaal-emotioneel, pesten, gedrags- en leerproblemen) Als hier weinig aandacht voor is kan de leerling moeite krijgen met leren en/of gedrag gaan vertonen waar je als docent of school geen raad mee weet.

Leerlingen kunnen het niet altijd onder woorden brengen wat er aan de hand is of zijn zich niet eens bewust dát er wat aan de hand is. Naar hun gevoel moeten ze veel en ervaren dat ze soms niet mogen zijn wie ze werkelijk zijn.  Tijdens de lessen maar ook daarbuiten reageren ze dan op een manier die vaak niet zo gewenst is.

Als deze leerlingen niet goed worden gehoord of begrepen bestaat de kans dat hun problemen steeds groter worden. Als coach kan ik deze leerlingen leren hun problemen te verduidelijken en zelf op te lossen, op een manier die bij hem of haar past. Een kwestie van maatwerk, met als uitgangspunt de eigen wijsheid van dit unieke kind. Want leerlingen die hun eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden hebben ontdekt, weten waar ze goed in zijn en zullen daar gebruik van maken. Dit geeft zelfvertrouwen, het maakt hen sterker en weerbaarder.

Geef een antwoord